Pri výbere PZP je jednou z najdôležitejších premenných cena. Je však dôležité pochopiť, že cena PZP môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, vrátane typu vozidla, jeho veku, výkonu motora, miesta bydliska vodiča a jeho jazdeckých skúseností. Nasledujúca tabuľka poskytuje základný prehľad cien PZP pre rôzne typy vozidiel. Takúto tabuľku môžete získať výpočtom PZP kalkulačkou. V ponuke nájdete aj najlacnejšie PZP.

Tabuľka cien PZP

Typ vozidla Priemerná ročná cena PZP
Osobné auto 200€ – 400€
SUV 250€ – 450€
Motocykel 150€ – 350€
Dodávka 300€ – 500€
Príves 100€ – 250€

Ako interpretovať PZP tabuľku cien

 1. Typ vozidla: Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla. Napríklad, SUV môžu byť drahšie na poistenie ako osobné automobily, pretože môžu spôsobiť väčšie škody v prípade nehody.
 2. Pozrite sa na rozmedzie cien: Tabuľka uvádza rozmedzie cien, nie presnú cenu. To je preto, lebo cena PZP sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane veku a jazdeckých skúseností vodiča, ako aj od veku a stavu vozidla.
 3. Porovnajte ponuky: Je dôležité porovnať ceny od rôznych poisťovní. Nie všetky poisťovne vypočítavajú svoje ceny rovnakým spôsobom, takže cena za rovnaké pokrytie sa môže líšiť. Spravte si teda online PZP porovnanie.

PZP je nevyhnutné pre každého vodiča. Pri výbere PZP je dôležité nielen porovnať ceny, ale tiež zvážiť pokrytie, ktoré poisťovňa ponúka. Vždy sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli všetkým podmienkam poistenia, než sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Je dôležité pochopiť, že cena PZP nie je pevná a môže sa líšiť v závislosti od rôznych faktorov. Nasledujúce body vysvetľujú niektoré z hlavných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP.

 1. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči, najmä tí, ktorí práve získali vodičský preukaz, často platia vyššie prémie za PZP. To je preto, lebo štatistiky ukazujú, že mladí vodiči sú častejšie zapojení do dopravných nehôd.
 2. Typ a vek vozidla: Staršie vozidlá môžu byť lacnejšie na poistenie, pretože ich hodnota je nižšia. Avšak, niektoré staršie modely môžu mať vyššie prémie, ak sú považované za náchylnejšie na havárie alebo krádeže.
 3. Miesto bydliska: Vodiči žijúci v mestách, kde je vysoká miera dopravných nehôd alebo krádeží vozidiel, môžu platiť vyššie prémie.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným stavebným kameňom bezpečnosti na cestách. Toto poistenie je povinné pre všetky motorové vozidlá, vrátane prívesných vozíkov. PZP chráni majiteľa vozidla pred finančnou zodpovednosťou za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody. V tomto článku sa budeme venovať PZP pre prívesné vozíky a aké sú dôležité body, ktoré je potrebné mať na pamäti.

Druhy prívesných vozíkov a ich PZP

 1. Príves pre osobné automobily: Tieto sú obvykle pripojené k osobnému automobilu a používajú sa na prepravu tovaru alebo vybavenia. PZP pre tieto prívesy je zvyčajne zahrnuté v PZP osobného automobilu.
 2. Karavany a kempingové prívesy: Tieto prívesy sú v podstate mobilné domy. Aj keď je poistenie týchto prívesov zahrnuté v PZP ťahajúceho vozidla, môžete zvážiť aj doplnkové poistenie, ktoré pokrýva špecifické riziká spojené s týmto typom prívesu, ako je napríklad poškodenie interiéru alebo vybavenia.
 3. Prívesy pre nákladné automobily: Tieto prívesy sú obvykle používané na prepravu ťažkého tovaru alebo veľkých objemov. PZP pre tieto prívesy je zvyčajne zahrnuté v PZP nákladného automobilu.

Ako získať PZP pre prívesný vozík

Získanie PZP pre prívesný vozík je podobné získaniu PZP pre akékoľvek iné motorové vozidlo. Môžete sa obrátiť na poisťovňu, kde máte poistené ťahajúce vozidlo, alebo sa obrátiť na inú poisťovňu a porovnať ponuky.

Dôležité upozornenie

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď je PZP povinné, nemusí pokrývať všetky typy škôd, ktoré by mohli nastať.

PZP pre prívesný vozík – ďalšie informácie

PZP pre prívesný vozík, rovnako ako pre akékoľvek iné vozidlo, pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody. Toto poistenie však nemusí pokrývať škody na samotnom prívesnom vozíku. Preto je dôležité zvážiť aj iné typy poistenia, ako je havarijné poistenie, ktoré by pokrylo škody na prívese.

Čo zahrňuje PZP prívesného vozíka

PZP prívesného vozíka zvyčajne zahrňuje:

 1. Poškodenie majetku tretích osôb: Ak váš príves spôsobí škodu na majetku iných osôb (napríklad na inom vozidle alebo na budove), PZP by malo pokryť tieto náklady.
 2. Utrpenie a bolesť tretích osôb: Ak v dôsledku nehody s vašim prívesom niekto utrpí zranenia, PZP by malo pokryť náklady súvisiace s týmito zraneniami.
 3. Právne náklady: Ak vás niekto žaluje za škodu spôsobenú vaším prívesom, PZP by malo pokryť náklady na právnu obranu.

PZP pre prívesný vozík je nevyhnutné pre každého, kto vlastní a používa príves. Je dôležité si uvedomiť, že PZP pokrýva iba škody spôsobené tretím stranám a nezahrňuje škody na samotnom prívese. Pre úplnú ochranu môže byť potrebné zvážiť aj iné formy poistenia, ako je havarijné poistenie. Ako vždy, dôkladne porovnajte ponuky rôznych poistiteľov, aby ste našli najlepšiu možnú sadzbu a pokrytie.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každé motorové vozidlo na cestách, vrátane motocyklov. PZP pokrýva škodu spôsobenú tretím stranám v prípade nehody (pri motocykli je to častý jav). Tento článok sa zaoberá špecifickými aspektmi PZP pre motocykle, motorky a skútre.

Ako sa vypočíta PZP pre motocykel?

PZP pre motocykel sa vypočíta podobne ako pre auto cez PZP kalkulačku, ale existujú určité špecifické faktory, ktoré poisťovne berú do úvahy. Tieto zahŕňajú:

 1. Typ motocykla: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od toho, či máte štandardnú motorku, športový motocykel, skúter alebo cestovný motocykel. Ak chcete, tak online nájdete aj najlacnejšie povinné zmluvné poistenie.
 2. Výkon motocykla: Menej výkonné motorky a skútre môžu mať nižšie ceny PZP, pretože sú považované za menej rizikové.
 3. Vek a skúsenosti jazdca: Mladší jazdci a jazdci s menej skúsenosťami často platia vyššie ceny PZP.
 4. Poloha: Ak žijete v oblasti s vyššou mierou dopravných nehôd, môže to ovplyvniť cenu PZP. Spravte si radšej porovnanie PZP.

Dôležitosť PZP pre motorkárov

PZP je nielen zákonnou požiadavkou, ale aj dôležitým nástrojom na ochranu motorkárov. Ak spôsobíte nehodu na svojom motocykli, PZP pokryje škody, ktoré môžu byť spôsobené iným vozidlám alebo osôb.

Takisto, pri jazde na motocykli je riziko zranenia vyššie ako pri jazde autom. Z tohto dôvodu je dôležité zvážiť aj havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom motocykli v prípade nehody.

Pri jazde na motocykli je dôležité mať platné PZP, aby ste boli chránení pred finančnými nákladmi v prípade nehody. Ceny PZP pre motocykle sa líšia na základe rôznych faktorov, vrátane typu motocykla, výkonu motocykla, veku a skúseností jazdca, ako aj miesta bydliska.

Kde sa dá získať PZP pre motocykel?

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní. Mnoho poisťovní ponúka online kalkulačky, kde môžete zadať detaily o vašom motocykle a o vás ako o vodičovi, a tak získať odhad ceny PZP.

Môžete tiež zvážiť konzultáciu s poistným brokerom, ktorý vám môže pomôcť porovnať rôzne ponuky a nájsť ten najlepší balíček pre vaše potreby.

Dôležité upozornenie

Nakoniec je dôležité si uvedomiť, že aj keď je PZP povinné, nemusí pokrývať všetky typy škôd, ktoré by mohli nastať. PZP zvyčajne pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale nie vždy pokrýva škody na vašom vlastnom motocykli.

Preto by ste mali zvážiť aj doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži, aby ste mali plné krytie.

Bez ohľadu na to, či ste novým jazdcom na motocykli alebo skúseným motorkárom, je dôležité mať platné PZP. Vždy si dôkladne preštudujte podmienky poistnej zmluvy a uistite sa, že rozumiete všetkým aspektom vášho poistenia. Takto budete môcť jazdiť s pokojom a vedieť, že ste chránení v prípade nehody.

Pri vlastníctve motorového vozidla je zodpovednosťou každého vlastníka zabezpečiť platné povinné zmluvné poistenie (PZP). Ale ako môžete skontrolovať, či je vaše PZP platné a aktuálne? V nasledujúcom článku sa pozrieme na proces overovania PZP a dôvody, prečo je to dôležité.

Čo je PZP a prečo je dôležité ho overiť?

PZP je typ poistenia, ktorý je v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, povinný pre všetky motorové vozidlá. Jeho cieľom je pokryť náklady na škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Overenie PZP je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 1. Zákon: Povinnosť mať platné PZP je zákonnou požiadavkou. Ak je zistené, že vodič nemá platné PZP, môže byť vystavený pokutám a iným sankciám.
 2. Ochrana: PZP chráni vodiča pred finančnými stratami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku škôd spôsobených tretím stranám.
 3. Prevencia: Overovanie PZP môže predchádzať nepríjemným prekvapeniam v prípade nehody, keď zistíte, že vaše PZP nie je platné.

Ako overiť PZP?

Overenie PZP je pomerne jednoduchý proces:

 1. Online: Najjednoduchší spôsob, ako overiť PZP, je online. Na webových stránkach mnohých poisťovní môžete zadať evidenčné číslo vozidla a získať informácie o platnosti PZP. Okrem toho existujú aj špecializované webové stránky, ktoré vám umožnia overiť PZP u rôznych poisťovní naraz.
 2. Telefonicky: Ak nemáte prístup k internetu, môžete skontrolovať PZP telefonicky. Telefónne čísla poisťovní sú zvyčajne dostupné na ich webových stránkach alebo v tlačených materiáloch.
 3. Osobne: Ak máte poisťovňu v blízkosti, môžete PZP overiť osobne. Táto možnosť môže byť však časovo náročnejšia.

Overenie platnosti PZP je dôležitou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorového vozidla. Je to jednoduchý proces, ktorý môže zabezpečiť, že ste v súlade so zákonom, chráni vás pred potenciálnymi finančnými stratami a pomáha predchádzať nepríjemným prekvapeniam v prípade nehody. Nezáleží na tom, či si overíte PZP online, telefonicky alebo osobne, dôležité je uistiť sa, že vaše PZP je platné a aktuálne.

Časté otázky a odpovede

Na záver prejdeme niekoľkými často kladenými otázkami týkajúcimi sa overenia PZP.

 1. Čo ak zistím, že moje PZP nie je platné? Ak zistíte, že vaše PZP nie je platné, mali by ste okamžite kontaktovať svoju poisťovňu a zistiť, ako môžete obnoviť poistenie. Môžete tiež zvážiť porovnanie ponúk od rôznych poisťovní, aby ste zistili, či môžete získať lepšiu cenu.
 2. Môžem overiť PZP niekoho iného? Áno, overiť PZP môžete pre akékoľvek vozidlo, pokiaľ poznáte jeho evidenčné číslo. Toto môže byť užitočné, napríklad ak plánujete kúpiť ojazdené auto a chcete sa uistiť, že predchádzajúci majiteľ mal platné PZP.
 3. Môže sa stať, že moje PZP je neplatné, aj keď som zaplatil? Ak ste zaplatili za PZP, ale zistíte, že je neplatné, môže to byť výsledok chyby. Mali by ste okamžite kontaktovať svoju poisťovňu a vyriešiť túto situáciu.

Overenie PZP je dôležitým aspektom zodpovedného vlastníctva vozidla. Urobte si zvyk pravidelne kontrolovať platnosť vášho PZP a uistite sa, že ste vždy chránení.

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá poskytuje komplexnú ochranu vášho vozidla pred rôznymi druhmi škôd. Tento článok vám poskytne podrobný pohľad na havarijné poistenie, jeho výhody a dôležité aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o jeho získaní.

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie je typ poistenia, ktorý chráni majiteľa vozidla pred finančnými stratami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poškodenia alebo stratu vozidla. Medzi škody, ktoré havarijné poistenie pokrýva, patria:

 1. Poškodenie vozidla: Havarijné poistenie pokrýva náklady na opravu alebo výmenu vozidla v prípade poškodenia v dôsledku nehody, požiaru, krádeže alebo vandalizmu.
 2. Prírodné katastrofy: Havarijné poistenie zvyčajne pokrýva škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú búrky, povodne, zemetrasenia alebo búrkové povetrie.
 3. Krádež vozidla: Ak je vaše vozidlo ukradnuté a nie je nájdené, havarijné poistenie môže pokryť náklady na nákup nového vozidla.

Výhody havarijného poistenia

Existuje niekoľko výhod, ktoré havarijné poistenie prináša:

 1. Finančná ochrana: Hlavnou výhodou havarijného poistenia je jeho schopnosť chrániť vás pred veľkými finančnými stratami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku škody na vozidle.
 2. Mier pokoj: Havarijné poistenie vám môže poskytnúť pokoj mysle, vďaka čomu viete, že ste finančne chránení v prípade neočakávaných udalostí.
 3. Flexibilita: Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť prispôsobenia havarijného poistenia podľa vašich potrieb a rozpočtu. Môžete si vybrať úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Na čo si dávať pozor pri havarijnom poistení

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité brať do úvahy niekoľko kľúčových aspektov:

 1. Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť z vlastného vrecka predtým, ako poisťovňa začne pokrývať náklady na škodu. Vyššia franchíza zvyčajne znamená nižšiu prémiu, ale znamená to aj vyššie náklady v prípade škody.
 2. Vylúčenia: Nie všetky havarijné poistky pokrývajú všetky typy škôd. Skontrolujte si podmienky svojej poistky, aby ste vedeli, čo presne je a nie je pokryté.
 3. Cena: Havarijné poistenie môže byť drahé, najmä pre mladých vodičov alebo vodičov s históriou škôd. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte, či sú prínosy poistenia vzhľadom na jeho náklady pre vás vhodné.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom pre ochranu vašej investície do vozidla. Ponúka pokoj mysle a finančnú ochranu v prípade nehôd, krádeže alebo prírodných katastrof. Vždy si však dôkladne prečítajte podmienky svojej poistnej zmluvy a urobte informované rozhodnutie pri výbere havarijného poistenia, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitým prvkom pri vlastníctve vozidla. Avšak, v určitých situáciách môže byť potrebné toto poistenie vypovedať. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako správne vypovedať PZP, aby ste sa vyhli potenciálnym komplikáciám a pokutám.

Kedy môžete vypovedať PZP

PZP môžete vypovedať v niekoľkých situáciách, medzi ktoré patria:

 1. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, budete musieť vypovedať svoje PZP. Po predaji vozidla je na novom majiteľovi, aby si uzavrel novú PZP zmluvu.
 2. Zrušenie registrácie vozidla: Ak plánujete svoje vozidlo odregistrovať, musíte vypovedať aj svoje PZP.
 3. Zmena poistky: Ak sa rozhodnete prejsť k inej poisťovni, budete musieť vypovedať svoje súčasné PZP. Môže ísť o prípad, keď ste našli najlacnejšie PZP cez porovnanie poistiek. Vhodnou voľbou je aj PZP kalkulačka.

Ako vypovedať PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, budete musieť dodržať určitý postup:

 1. Napíšte výpoveď: Výpoveď musí byť písomná a musí obsahovať všetky potrebné informácie, vrátane vašich osobných údajov, údajov o vozidle a dátumu, kedy chcete PZP vypovedať.
 2. Odošlite výpoveď: Výpoveď môžete odoslať poštou alebo ju osobne doručiť do poisťovne. Doporučuje sa využiť službu doporučeného listu, aby ste mali doklad o odoslaní výpovedi.
 3. Počkajte na potvrdenie: Poisťovňa by vám mala poskytnúť písomné potvrdenie o prijatí výpovedi. Ak takéto potvrdenie nedostanete, skontaktujte poisťovňu.

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je dôležité mať na pamäti niekoľko bodov:

 1. Výpovedná lehota: Výpovedná lehota pre PZP je zvyčajne jeden mesiac. To znamená, že poistenie skončí jeden mesiac po doručení výpovedi poisťovni. Toto obdobie môže byť však v zmluve inak určené.
 2. Pokuta za predčasné ukončenie: Niektoré poisťovne môžu účtovať pokutu za predčasné ukončenie PZP. Skontrolujte si svoju poistnú zmluvu alebo sa obráťte na svoju poisťovňu, aby ste zistili, či sa to na vás vzťahuje.
 3. Bez poistenia nenechávajte: Vždy si pamätajte, že v prípade, ak vaše vozidlo nie je odstavené na súkromnom pozemku a je bez platnej PZP poistky, riskujete vysoké pokuty. Preto je dôležité mať novú PZP poistku pripravenú v prípade ukončenia starej.

Vypovedanie PZP je proces, ktorý vyžaduje pozornosť a starostlivosť. Dôležité je dodržiavať správny postup a byť si vedomý možných sankcií za predčasné ukončenie alebo za jazdu bez platného PZP. Sledovaním vyššie uvedených krokov a tipov môžete tento proces zvládnuť bez stresu a komplikácií. A pamätajte, vždy skontrolujte podmienky svojej poistnej zmluvy alebo sa poraďte s odborníkom, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy.

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je jedným z kľúčových faktorov určenie správnej ceny. Kalkulačka PZP je nástroj, ktorý vám pomôže s presným výpočtom PZP a pomôže vám ušetriť peniaze a čas. Tento článok poskytne podrobný pohľad na to, ako funguje PZP kalkulačka a ako ju môžete využiť na optimalizáciu výberu svojho poistenia.

Čo je PZP Kalkulačka a ako funguje

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vám umožňuje rýchlo a jednoducho vypočítať cenu PZP na základe informácií o vašom vozidle a jeho vodičoch. Funguje na základe algoritmu, ktorý berie do úvahy množstvo faktorov, vrátane:

 1. Typ vozidla: Vek, značka, model a výkon vozidla sú dôležité faktory pri výpočte PZP.
 2. Vek a pohlavie vodiča: Mladší vodiči, najmä muži, sa často považujú za vyššie riziko a môžu byť poisťovaní za vyššie sumy.
 3. Jazdná história: Vodiči s čistou jazdnou históriou bez dopravných priestupkov a nehôd môžu očakávať nižšie ceny PZP.
 4. Miesto bydliska: V niektorých oblastiach môže byť vyššie riziko dopravných nehôd alebo krádeže vozidiel, čo sa môže odzrkadliť v cene poistenia.

Ako využiť PZP kalkulačku pre výpočet PZP

Využitie PZP kalkulačky je jednoduché a intuitívne. Tu je postup, ako ju využiť pre výpočet PZP:

 1. Vložte potrebné údaje: Najskôr musíte do kalkulačky zadať všetky potrebné údaje o vašom vozidle a jeho vodičoch.
 2. Prejdite na výpočet PZP: Po zadaní všetkých potrebných údajov môžete prejsť na výpočet PZP. Kalkulačka automaticky vyhodnotí všetky údaje a poskytne vám odhad ceny poistenia.
 3. Porovnajte ponuky: Kalkulačka vám zvyčajne poskytne ceny od rôznych poisťovní cez porovnanie PZP. Toto vám umožní porovnať rôzne ponuky a vybrať si tú najvhodnejšiu.
 4. Vyberte si najlepšiu ponuku: Po porovnaní rôznych ponúk môžete vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Môže ísť aj o najlacnejšie PZP.

Výhody použitia PZP kalkulačky pre výpočet PZP

Kalkulačka na výpočet poistného prináša niekoľko výhod:

 1. Úspora času: Tradičné získavanie cenových ponúk na PZP môže byť časovo náročné. Kalkulačka PZP to výrazne zrýchľuje.
 2. Presnosť: Kalkulačky PZP sú navrhnuté tak, aby poskytovali presné výsledky na základe poskytnutých údajov. Toto znamená, že môžete mať plnú dôveru v cenu, ktorú kalkulačka poskytuje.
 3. Pohodlie: S online PZP kalkulačkou môžete výpočet PZP vykonať kedykoľvek a kdekoľvek, pohodlne z domova alebo kancelárie.
 4. Možnosť porovnania: Kalkulačka vám umožňuje porovnať ceny od rôznych poisťovní, čo vám pomôže urobiť informované rozhodnutie.

PZP kalkulačka je vynikajúci nástroj, ktorý vám umožní rýchlo a presne vypočítať cenu PZP. Je jednoduchá na použitie a ponúka výhody v podobe úspory času, presnosti, pohodlia a možnosti porovnania. Takže, či už hľadáte novú PZP alebo len chcete preveriť, či platíte správnu cenu za svoju súčasnú PZP, PZP kalkulačka je nástroj, ktorý by ste mali využiť.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka vozidla. Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane typu vozidla, veku vodiča, a historie jazdy. Hoci je dôležité nájsť cenovo dostupné PZP, je tiež dôležité zabezpečiť, že dostanete potrebné krytie. Tu sú niektoré tipy a triky, ako nájsť najlacnejšie PZP.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

 1. Porovnanie PZP ponúk: Existuje mnoho poistných spoločností, ktoré ponúkajú PZP. Každá z nich má rôzne ceny a ponuky. Pomocou online PZP porovnania si môžete jednoducho porovnať ponuky rôznych spoločností.
 2. Zvážte svoje potreby: Najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepšie pre vás. Zvážte, aké krytie potrebujete. Napríklad, ak máte staré auto a máte dostatok peňazí na jeho opravu alebo výmenu, možno nepotrebujete rozšírené krytie.
 3. Zohľadnite svoju jazdnú históriu: Váš jazdný záznam v evidencii vozidiel môže mať významný vplyv na cenu vášho PZP. Ak máte históriu bez nehôd, môžete byť oprávnení na zľavy. A práve tak získate najlacnejšie zákonné poistenie motorového vozidla.

Hľadanie najlacnejšieho PZP môže byť náročné, ale s trochou výskumu a porovnávania ponúk môžete nájsť poistenie, ktoré je cenovo dostupné a zároveň poskytuje potrebné krytie. Pamätajte, že najdôležitejšie je nájsť poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám a okolnostiam.

Ďalšie stratégie na zníženie ceny PZP

 1. Využite zľavy: Poistné spoločnosti často ponúkajú rôzne zľavy. Môžu sa vzťahovať na študentov s dobrými výsledkami, vodičov s čistou jazdnou históriou alebo vodičov, ktorí absolvovali bezpečnostné školenia na vedenie vozidla. Zistite, na aké zľavy môžete byť oprávnený a využite ich.
 2. Zvýšte poistnú sumu: Zvýšením poistnej sumy môže stúpnuť aj cena poistky, ale v prípade škody budete mať vyššiu finančnú ochranu. Ak si môžete dovoliť platiť trochu viac teraz, môže sa to v budúcnosti vyplatiť.
 3. Zvoľte správne vozidlo: Typ, značka a model vozidla môžu ovplyvniť cenu PZP. Napríklad, športové autá alebo luxusné vozidlá môžu byť drahšie na poistenie. Ak ste vo fáze hľadania nového vozidla, zohľadnite to pri svojom rozhodovaní.

Najlacnejšie PZP nie je vždy to najlepšie, ale to neznamená, že by ste nemali hľadať najlepšiu možnú cenu. Porovnávanie ponúk, využívanie dostupných zliav, zváženie vašich potrieb a zohľadnenie vašej jazdnej histórie vám môže pomôcť nájsť poistenie, ktoré je pre vás cenovo dostupné a zároveň poskytuje potrebné krytie. Pamätajte, že najdôležitejšie je mať poistenie, ktoré vám poskytuje pokoj na mysli pri riadení vozidla.

Zohľadnenie ďalších faktorov pri výbere PZP

 1. Kvalita služieb poisťovne: Cenová dostupnosť by nemala byť jediným faktorom, ktorý beriete do úvahy pri výbere PZP. Skúste zistiť, akú má poistovňa reputáciu v oblasti riešenia poistných udalostí a ako sa k vám správa ako k zákazníkovi.
 2. Flexibilita platobných plánov: Niektoré poisťovne môžu ponúknuť flexibilnejšie platobné plány, čo môže pomôcť zvládnuť náklady na poistenie.
 3. Dostupnosť online služieb: Online služby môžu zjednodušiť správu vašej poistky, napríklad pri hlásení škody alebo pri zmene údajov v poistnej zmluve.

Najlacnejšie PZP môže byť atraktívne, ale je dôležité zvážiť všetky aspekty poistenia, nie len cenu. Kvalita služieb, flexibilita platobných plánov a dostupnosť online služieb sú rovnako dôležité. Vždy sa uistite, že poistenie, ktoré si vyberiete, poskytuje adekvátne krytie a je v súlade s vašimi individuálnymi potrebami a okolnosťami. Hoci to môže vyžadovať trochu viac času a výskumu, nakoniec to môže byť kľúčom k zabezpečeniu najlepšej možnej ochrany za najlepšiu cenu.

Nablýskané a poistené zelené auto cez porovnanie PZPPovinné zmluvné poistenie alebo PZP patrí k najrozšírenejšiemu typu neživotného zabezpečenia. Je to hlavne z toho dôvodu, že ho prikazuje zákon. Aplikuje sa skoro na všetky motorové a nemotorové dopravné prostriedky. Teda také, ktoré na svoju prevádzku potrebujú výkon iného motorového vozidla. Nerešpektovania tohto zákonného nariadenia vám môže spôsobiť nepríjemnosti v podobe vysokého pokutovania, v horšom prípade až súdenia. Preto, ak možno nemáte peniaze na zbytočné míňanie, odporúčame vám využiť bezplatné a nezáväzné porovnanie povinného zmluvného poistenia a poistných ponúk online. To vám rozhodne pomôže zistiť, ktorá ponuka z rôznych iných možností by bola pre vás tá naj. Či už po finančnej alebo poistnej stránke. Článok vám tento spôsob získania produktu predstaví bližšie. Takisto sa povenuje aj iným faktom ohľadom tohto druhu zabezpečenia.

Zisťovanie ponúk online

Pokiaľ ste si zakúpili nové vozidlo a potrebujete ho poistiť alebo potrebujete predĺžiť platnosť vašej zelenej karty, rýchlo to urobíte cez internet. Skutočne, online spôsob je na uzatváranie zmlúv to najrýchlejšie, najlepšie a aj zmluvne platné. Ako to celé funguje?

Máte dve možnosti, obidve sú rýchle, ale jedna bude o niečo rýchlejšia. Vaše ponuky povinného zmluvného poistenia si môžete zistiť online buď zvlášť na jednotlivých stránkach alebo naraz na jednej stránke. Stačí, ak si otvoríte web, ku ktorému sa dostanete aj po kliknutí na hore označený výraz. Vypíšete jeden nezáväzný a bezplatný formulár, do ktorého zadáte údaje o poisťovanom vozidle a niektoré aj o vás. Nepôjde však o nič osobné ani nič také, čo by mohlo byť zneužité. Po vypísaní ho odošlete. Do niekoľkých sekúnd sa vám zobrazí online porovnanie PZP od rôznych poisťovní. Nájdete v ňom ponuky napr. od:

 • Axa,
 • Allianz,
 • Kooperativa,
 • Union,
 • Onlia,
 • Wüstenrot atď.

PZP Kalkulačka na online porovnanie je najúspornejší nástroj. Dá vam možnosť mať auto v bezpečí aj na dovolenke – . Ušetrí vám nielen hodiny času, ktoré by ste ináč trávili chodením po rôznych pobočkách, ale aj stovky eur. Uvidíte presný zoznam vašich možností nielen s presným udaním poistného krytia, ale aj samotného poistného. Zvoliť si potom môžete, čo vám najviac vyhovuje. Či chcete to najlepšie riešenie s najširším poistným krytím alebo to najlacnejšie na trhu, určite ho nájdete. O niektorú z ponúk požiadate veľmi jednoducho, a to tak, že na ňu kliknete. Doplníte ešte niekoľko osobnejších údajov a do pár minút vám príde mail s dokumentmi.

Nezabudnite, že ak nájdete lepšiu ponuku než máte v súčasnosti, tak musíte najprv podať výpoveď PZP. Do 6 týždňov od výročného dňa zmluvy.

Ako sa preukázať pri kontrole vozidla?

Tieto dokumenty noste so sebou v auteDoklad, ktorý slúži ako dôkaz toho, že PZP máte na vašom vozidle riadne uzatvorené, je zelená karta. A to aj v zahraničí. Ak ste si nejakú ponuku vybrali z porovnania online, nemusíte sa báť, že na tieto doklady budete dlho čakať. Do niekoľkých minút / sekúnd od požiadania vám totiž príde mail s dočasnou zelenou kartou, ktorú si musíte vytlačiť pre prípad kontroly vozidla. Platí len 30 dní, ale je to platný doklad. Ak ste poistné zaplatili, do niekoľkých dní vám bude doručená originál zelená karta.

Pokiaľ sa platným poistením nepreukážete, policajné zložky vám môžu udeliť aj niekoľko stoeurovú pokutu. To by mohlo byť aj niekoľkonásobne viac než je ročná sadzba poistného za tento produktu. Obvodný úrad vám v tejto veci môže udeliť pokutu vo výške 3 330 eur. Pozor – a to aj niekoľko rokov po tom, čo ste  reálne na nepoistenom vozidle jazdili.

Tým, že si PZP riadne uzatvoríte, poisťovňa čiastočne finančnú zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorú by ste mohli spôsobiť iným ľuďom alebo vozidlám. Kryjú minimálne 1 milión eur na materiálnom poškodení a 5 miliónov na škodách spôsobených na zdraví. Ak by ste spôsobili dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, kde by ste zohnali toľko finančných prostriedkov? Okrem odškodnenia poškodených by ste sa nevyhli ani vyššie zmieneným pokutám či trestnému stíhaniu.

Koho sa táto povinnosť týka?

Ako sme si už vyššie uviedli, keďže je zákonom stanovené, jeho nerešpektovanie sa vysoko sankcionuje. Preto je vždy lepšie si overiť, či sa nevzťahuje aj na také vozidlo, ktoré používate, hoci nemá štyri kolesá. Mnohí sa totiž domnievajú, že zákon to prikazuje len autám, ktoré sú súčasťou cestnej premávky každodenne. Nie je to však celkom tak. Hoci možno jazdíte sporadicky, aj vaše vozidlo toto zabezpečenie potrebuje.

Vzťahuje sa aj na:

 • motocykel,
 • pracovné či poľnohospodárske stroje,
 • vysokozdvižné vozíky,
 • prípojné vozidlá (napr. prívesný vozík) atď.

Z toho vyplýva, že ani nemusí ísť o také stroje, ktoré vstupujú do cestnej premávky, ale aj také, ktoré svojou činnosťou môžu spôsobiť škody na zdraví alebo na majetku. Takisto sa to netýka len vozidiel s EČV, ale aj bez nich. Všeobecne je aplikovateľné, že je potrebné pre všetky vozidlá s technickým preukazom. Viac o tom sa dozviete priamo v zákone.

Slovko na záver…

Článok vám priblížil problematiku povinného zmluvného poistenia, konkrétne to, že to najlepšie získate len ak využijete porovnanie PZP online, čo vám dosvedčí aj tento príspevok. Toto zabezpečenie sa neoplatí podceňovať, pretože v konečnom dôsledku to budete jedine vy, kto z toho vyjde nešťastne. Nielenže budete musieť zaplatiť škody na vašom vozidle, ale aj škody na iných vozidlách a k tomu aj vysoké pokutovanie. Preto, ak nepatríte k nadpriemerne zarábajúcim Slovákom, PZP nepodceňujte, veď vďaka tomuto spôsobu môžete mať to najlacnejšie PZP do niekoľkých minút.

Chcete sporiť cez poistku?Zo dňa na deň vo vás skrsla myšlienka zabezpečiť si život? Prípadne smrť? No prišli ste na to, že takýto „jednoduchý“ produkt vám nestačí a potrebujete niečo viac? Tak v tom prípade vám odporúčame kapitálové životné poistenie, ktoré spája riziko smrti (a/alebo úrazu) spolu so sporením. To by znamenalo, že okrem posielania nenávratnej čiastky, by ste poisťovacej spoločnosti zasielali aj takú čiastku, ktorá by sa vám po nejakej dobe vrátila alebo ešte lepšie, znásobila. Aspoň tak to tvrdia všetci zainteresovaní poisťovací a finanční agenti, pre ktorých tento produkt predstavuje niečo úžasné a neuveriteľne praktické. Ale je to skutočne tak?

Porovnanie a kalkulačka

Ak ste skalopevne rozhodnutý si kapitálové životné poistenie uzatvoriť, chceli by sme vás zaviesť na stránku, v ktorej si môžete porovnanie rôznych ponúk uskutočniť pomocou kalkulačky. Na danej stránke nenájdete len články na rôzne produkty tohto typu, názory, fakty, výhody a nevýhody, ale urobíte si v nej aj presný výpočet ponúk. Porovnanie je vypočítané na základe zadania konkrétnych a správnych údajov do kalkulačky.

Kalkulačka kapitálového životného poistenia požaduje údaje akými sú váš rok narodenia, druh pracovného pomeru, či vykonávate nejaké športové činnosti, dokedy chcete, aby zmluva platila, čistý mesačný príjem, telefónne číslo a mailovú adresu. Nemusíte sa báť, telefonovať a dobiedzať sa nebude nikto (tak ako to pri neodbytných agentoch býva). Slúži výhradne na to, aby sa na vás nakontaktovala tá poisťovacia spoločnosť, ktorej služby ste si zvolili a už aj o ne požiadali.

Po vypísaní všetkých týchto údajov v kalkulačke, vám bude bezplatne vygenerované porovnanie jednotlivých ponúk a tak môžete jasne vidieť, že jednotlivé ponuky sa viac či menej rozlišujú a konečná investícia sa môže líšiť až v stovkách eur, pričom by finančné pokrytie poistnej udalosti zahŕňalo rovnaké čiastky.

Porovnanie vám zobrazilo úplne presné ceny vami vyhľadávaných produktov z rôznych poisťovní. Na vás bude už len si jednotlivé možnosti nechať prejsť hlavou a pouvažovať nad tým, ktorá by bola pre vás tá najlepšia. O konkrétny produkt môžete požiadať v porovnaní, a to kliknutím priamo naňho. Potom už nasledujú bežné postupy, akými sú kontaktovanie vás prostredníctvom danej spoločnosti, overenie žiadosti, odoslanie zmluvy, zaplatenie poistného…

Pohľad na detaily prezradí veľaNapriek podrobnému porovnaniu sa neviete rozhodnúť?

Ak ste si jednotlivé ponuky naštudovali, ale napriek tomu sa neviete rozhodnúť, nápomocná by vám mohla byť odborná rada. Ale dajte si pozor, aby odborník nebol radový, ale skutočný, ktorý má v oblasti mnoho skúsenosti. Odporúča sa hlavne nezávislý poradca, ktorého cieľom je vaše dobro a nie jeho profit. Okamžite a bez akýchkoľvek „vykrúcačiek“ vám povie klady a zápory každého a jedného produktu v porovnaní. Jedného takého by sme pre vás mali v zálohe aj na vyššie odkazovanej stránke. Jeho pomoc je dokonca bezplatná! Tak prečo to nevyužiť?

Zloženie tohto produktu

Už v úvode sme naznačili, že kapitálové životné poistenie sa od základného rizikového líši tým, že obsahuje okrem poistnej zložky aj zložku sporiacu. Pre vás to znamená jedine to, že počas nasledujúcich rokov budete mať zvýšené mesačné náklady (závisí to od toho, v akých intervaloch si tento produktu plánujete platiť). Jedna časť peňazí pôjde do poistenia ako takého a druhá pôjde do sporenia. Je však sporenie v rámci tohto zabezpečujúceho produktu rozumné?

To, že si niekto uzatvorí základný typ tohto produktu pre zabezpečenie seba a rodiny v prípade úrazu alebo smrti, je plne pochopiteľné. Pripojiť k tomu sporenie je tiež fajn a rozumné, no nie v rámci daného produktu v poisťovacej spoločnosti. Nezávislí odborníci odporúčajú, aby každý, kto má záujem o sporenie, kontaktoval náležitú spoločnosť. Prečo? Pretože kapitálové a investičné životné poistenie nie sú až také rentabilné.

Rentabilita nie je vôbec jednoznačnáRentabilita hovorí jasne…

Kapitálové a investičné životné poistenie nie sú až také rentabilné, ako vám môžu jednotliví prívrženci poisťovacích spoločností bažiacich po ich vlastnom zisku, nahovoriť. Žiaden poisťovací agent vám nepovie, že sporenie je spojené s vysokými poplatkami, ktoré spôsobia to, že najbližšiu dobu investovania budete v mínuse, v lepšom prípade na nule. To znamená, že prvé obdobie (mesiace až roky) sú tieto produkty maximálne nerentabilné a skôr ako niečo nasporíte sa dostanete do obrovských strát. Samozrejme, ak by sme mali tieto dva spomínané produkty porovnať, oveľa väčší risk by predstavoval jeho investičný typ.

Kapitálové životné poistenie opatrne investuje do dlhopisov známych, overených a stabilných spoločností, čo spôsobuje,  že váš zisk sa znásobuje veľmi pomalým tempom. To, akú sumu by ste v prípade zrušenia tejto poistky dostali, určuje technická úroková miera, o ktorej by vás mal oboznámiť každý agent a vysvetliť vám jej princíp. Tá je však v súčasnosti na minimálnej hodnote a jej výšku určuje štát. Spoločnosti by vám mali vyplatiť aj nejaké podiely na zisku, ak nejaký je.

Je pravda, že kapitálové životné poistenie obsahuje aj sporiacu, aj poistnú zložku, no táto druhá zahŕňa len riziko smrti. Vy si však môžete do zmluvy zahrnúť aj iné udalosti, za ktoré samozrejme budete platiť o nejakú sumu viac. Ide o úraz, chorobu/zdravie, stratu zamestnania, deti či viaceré kombinácie týchto možností.

V článku sme sa snažili byť struční, jasní a presní, no ak by ste chceli poznať kapitálové životné poistenie do hĺbky, odporúčame vám aj tento článok.